Slamavvattning

Våra slamavvattnare för trekammarbrunnar är mobila reningsverk som suger upp och avvattnar slammet direkt vid brunnen. I en naturlig och kemikaliefri process syresätts vattnet och tappas tillbaka i brunnen. De mikroorganismer som renar vattnet och håller den biologiska processen igång återförs till brunnen. För brunnsägaren innebär det att funktionen förbättras och slammet som måste transporteras bort minskar med upp till 95 procent. Det både sänker kostnaderna och utsläppen av växthusgaser.

Malmberg slamavvattning

 

För en bättre miljö

Minskade utsläpp med slamavvattning

En studie som utförts av Institutet för jordbruks- och miljöteknik visade att slamavvattningstekniken minskade utsläppen av klimatgaser med omkring 30 procent jämfört med konventionell teknik.
Källa: JTI 2009

Certifiering för miljö och kvalitet

Malmberg Miljöhantering är miljö-certifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 samt för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

Vi har jour dygnet runt

Ring oss: 044-780 19 50

Eller skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig: